PROJECTE SOLIDARIMÀGIA'16 A LA REP.DOMINICANA

2016-11-16
Aquest any celebra el seu 10è aniversari com a projete solidari. SOLIDARIMÀGIA s'ha instaurat com un projecte veterà dins el món de la solidaritat i la dinamització social.

Realitza espectacles i tallers de màgia a col·lectius en exclusió social, camps de refugiats, escoles, plantes oncològiques infantils, malalts en cures pal·liatives, centres d'educació especial, comunitats aïllades, geriàtrics... tot però en zones en conflicte, afectades per desastres naturals, o amb marginació social .

Enguany les comunitats haitianes i dominicanes rebran la visita del projecte SOLIDARIMÀGIA'16